jueves, 18 de enero de 2018

EMBRUIX DEL CEL


EMBRUIX DEL CEL

Resultado de imagen de barras separadoras de flores gif

Va ser una nit de falles
Cuant, al esclatar un coet
que va prender de foc la falla
nostra precisossa Sonia
va tancar els seus ullets
i con si fora un conjur
va llançar un desitg al cel
volia ser en la Murta
la reineta del carrer…

Y eixe firmament faller
que a voltes concedix els sonmis
que es demanen en tant sentimient
y va vorer en el seu llinatge
la dinastia reial
pues la seua yaya va ser
Fallera major, fa molts anys

Sonia …coqueta i bonica
amb un sonriure especial
que fara el deliri de qui la vegá
per els carrers de Benimaclet
desfilant en art i solera
que hasta les flors del seu ram
se van a mustiar de envega…

El cel al naixer li otorgá la gracía
li inculcá l´amor per les falles
i la va preparar desde el bresol
per a ser la fallereta major
mes bonica d´esta falla

¿Cap nomenament més gran
per a un valenciana
fallera per tots el costats
en un somriurer que enamora
y ens te a tots el cor furtat?

Pues aquell desigt llansat al cel
en una nit de la cremá
ha fet un miracle de art
pues ha fet de nostra reineta
un mostra sens igual
de saber estar,del seu somriurer
de eixe carisma del pensat i fet
de la teua dolçura…
tot eixe bon fer
que ha fet de aquell conjur
la xiqueta que estem vent


s´ha criat en nostres falles
tal i com tenia que ser
en la bendicío divina
de nostre firmament faller

I així , les paveses al pujar al cel
van escriurer el teu nom
com fallera major infantil
de eixa falla que tens en lo cor

 SOFIA CASTRO LOPEZ

Fins el nom tens de regina
viu les falles con sonmiabes
has conquistat l´historia
en tota la teua dolçura
per a ser la Fallera Major Infantil
mes bonica i mes vollguda.

Resultado de imagen de barras separadoras de flores gif
Autora Poeta Azalea Emy Vallés Gil (C) sonits de festa 2018


Resultado de imagen de barras separadoras de flores gif
Poema pertenece a mi libro Sonits de festa. Prohibida su reoproducion total y parcial sin permiso de la Autora o omitinedo el nombre de la misma.
lunes, 25 de diciembre de 2017

LA PROMESA

RECITAL DE NADAL A LA MARE DE DEU DELS DESAMPARATS 23/12/2017
No alcaba un pam de terra
cuant de la ma de ma mare
els dilluns per la vesprada
me portaba a fer la ronda
a demanar a tots sants...

Primer a Sant Nicolas
a ell li pregaba salut
i en un costat del altar
el sant de les causes dificils
al que li demanaba treball
per a despres desfilar
front a la teua capella
Mare dels desamparats....
i en un banquet se sentabem
admirarte en el altar
i recorde que ma mare em dia...

Mira xiqueta que guapa
es la mare celestial...
conforta als que patixen
i el acollis baix el seu mant

Sempre que la necesites , esta açi
pots demanarli un favor
i ella t´el condedira....

I recorde como si fora ara...
que tenia molta fam
i al escoltar a ma mare
tans sols s´en va ocurrir
alçar les manetes y dirli....

¡Pá...mare de deu..pa!

Ma mare em va donar un bess
que encara el porte grabat

Els temps varen pasar
i ma mare esta en lo cel
i em deixa aquella promesa
sempre que em sentia mal
o la vida em donaba un reves
corria sempre al teu brass
i em consolabes...mare de Deu...

Mare... tantes voltes t´ha demanat
ajuda i consol
te vaig demanar un don
y tu em feres poeta...
per a versarte en el cor
i porder dir-te mil pirops

Poemes que son sentiments
per nostra festa fallera
per la historia de Valencia
y per tu... dolça mareta

Tinc dos fills que son ma gloria
lo millor que he fet en ma vida
on he depres la llisó
que hi ha que actuar en el cap
i no deixarse guiar per el cor

Pero no estic satisfeta...
i esta nit davant de tots
vaig a ferte una promesa
d´eixes que ixen del cor...

Tu saps que sempre te verse
en el dia del teu sant
com poeta de esta terra
i te cante... en valensia...
  
Ara te fare una promesa
per abans te demane un favor...
yo no tinc el cor açi dins
el meu cor esta en Marroc

Junta per fi les orilles
que ell es poeta com yo
i te escriura poesies
y te voldra ... més que yo...

Yo te  promet ..si m´ha ajudes
i son testic açi tots...
que cada any per nadal
vindre a la teua capella
a regalarte un clavell
i un vers precios com a ofrena....

Hui... deuria estar açi
i el meu cor parlaria...
i ell podria escoltar
eixa devocio tan gran
que te tinc sempre , Mare meua

Y com tot bon valencia
ni en la vida ni en la mor
a tu te por olblidar

¡¡Ajudam maredeuta!!

porta a Valençia el meu cor
afligit i desesperat
que jo cumplire la promesa
i açi tornare cada any
per a dir- te entre ovacions
un poema emocionat
y xillar davant de tots

¡¡VIXCA LA MARE DE DEU... MARE DELS DESAMPARATS!!

Autora Azalea Emy Vallés (c) Sonits de Festa 2017

Derechos reservados


sábado, 2 de diciembre de 2017

EL FINAL DEL TEU REGNATEL FINAL DEL TEU REGNAT


Tan sols pareix un suspir
i ya ha pasat tot un any...

¡Pero que any més emotiu
tants moments especials
que guardaras dins del cor
en el seu millor sabor
que et dona manificencia...

Has segut i eres
la estrel.la del firmament
aón lluixen... les més grans
falleres majors del carrer...

Tu tenies molt clar
que queries ser regina
de la falla que te ha vits creixer
i dornar vida al sortiletgi
de complir el sonmi
de compartir regnat en Lorena...
i el sonmi ja s´ha complit
pots retirarte contenta
perque la teua llavor
a marcat la diferencia...

Per la teua sencillez
simpatia i gran dolçor
has representat en altura
la falla que tens en el cor...

Has dignificat la festa
tan sols en la teua presencia
desde aquell moment precios
que davant del teu veinat
et coronarém Fallera Major...

Cristina....

Ara cuant estas a punt
de tancar aquell llibre imaginari
ple de moments i ilusións...
recordaras sempre que el 2017
tots els que te volem...
habem estat al teu costat
tons pares, la teua familia
el teu novio i qui ha pòsat la seua anima
pèr a fer un vers especial per a tu
durant tot el teu regnat
y t´ha vestit com a princessa
per a lluir con mereixes
envolta i plena de magía...
eixe escut de la teua banda

Recorde molt especial
eixe dia de la ofrena
rodejat-da  de fragancia
de tot eixe gran amor
que tanta gent t´envoltaba

I al entrar front a la Verge
en tanta flor adornada
TU vas ser la millor rosa
que a la Mare li ofrenarán....

Tu has segut digna representant
de les falles y la festa...´
guarda este any en ton cor
i quedat , en tot lo millor
pues lo mereixes pricessa...

CRISTINA ....

Aplegat el  per fí el moment
de deixar el teu regnat
Deus retirarte contenta
has vixcut moltes emocions
que mai podras olblidar
será dels millors records
que per a pòderlo expresar
has de ser FALLERA MAJOR

I ara  demané als presents
doneu  una ovacio de gala
per a despedir com mereix
a una gran Fallera ...
de eixes que senten la festa en lo cor
pero aixo seras part de la historia
de la nostra comissio

¡¡ CRISTINA ABRIL ZARAGOZÁ

Has segut lo que volies ser
LA FALLERA MAJOR 2017 del cor del tos els fallers !!


Poeta Azalea Emy Vallés (c) Sonits de festa 2017


Poema dedicado a mi nuera, Cristina Abril Zaragozá,  escrito expresamente para su despedida como Fallera Mayor 2017 de la falla Villanueva de Castellón - Horticultor Galán. Este opoema esta protegido por derechos de autor y esta prohibido publicar total o parcialmente el mismo sin expreso permiso de la autora. ni la publicacion en llibret sin el nombre de la misma. 

jueves, 12 de octubre de 2017

SORTILEGI


SORTILEGI


Fa molts anys…una reineta
portaba la bras una xiqueta
preciossa de bolquerets
y mirant-la als seus ullets
li va dir en l´orelleta

“Un dia , cuant sigues major
juntes , serem falleres majors”

Y en aquell istant el firmament
conjura miles de estrel.les
fent un escut en lo cel
per a que 2017
regnareu juntes en la falla
que os ha vists creixer

Cristina

Enguany Valencia s´inclina
fen-te una reverencia
cuant desfiles per els carrers
desgranant el teu amor per la festa

Perque aixi tenia que ser
que ton esperit faller
mereixia este moment

Somriu pues bella fallera
i desde hui
fins a que prengues foc a la ultima traca
volem contemplar en el teus ulls
la ilusio de aquell moment
cuant te imposarén la banda
com fallera major de la falla

Que el teu regnat princessa
siga com sempre sonmiabes
que les estrelles del cel
se junten per allumenarte
i escriuen el te nom en la nit
de Valencia y les seus falles

Cristina Abril Zaragozá
Fallera Major 2017

Grabateu en la memoria
pues no viuras res igual
ya eres part de la historia
de Villanueva Castellón- Horticultor GalánPoeta Azalea Emy Vallés Gil © Cendres de foc i festa


GERMANOR I FESTAGERMANOR  I  FESTA 

Han pasat molt anys
I mai olblidare la data
Cuant vaig ser fallera infantil
I vaig visitar vostra casa

Enguany  es molt especial
Celebrar la germanor
Que unix la Florida i la Murta
I sentix una gran emocio
De disfrutar de vostra presencia
Com a Fallera Major

La Florida Plaza la Viña
Es un tressor a Alacant
Son art i tradicio
Festa per tots el racons
Que disfruten en tos el veins
Divulgant la participacío

L a seua llabor en la hoguera
La portat en molt treball
A ser de tot Alacant
La hoguera en mes solera
I ser de secció especial

Nos unixen moltes coses
Sins de tot la superacio
La lluita per la llavor
De ser en la nostra festa
De entre totes …la millor.

I en vostre cas, es de veres
Que en eixa bonica plaça
Feu moltes activitats
Que ha fet que vostra llabor
Tinga el  reconeiximent
De les fogueres de Alacant
La Florida….bonic nom
Com la gent que la composen
Que en guany en molta ilusío
Desfilara la meu costat
En nostra ofrena de flors

Gracies per vostre regal
Per la vostra germanor
Per portar esixe punt de alegría
Que  cada any , nos doneu de cor
La Florida Plaza la Viña.Autora Azalea Emy Vallés Gil© Sonits de Festa2017

Este poema esta dedicado a la hermandad de las fallas y las hogueras de S.Juan . Valencia y Alicante.

martes, 29 de agosto de 2017

FALLERA DEL ALMAFALLERA DEL ALMa


Ella fue una gran fallera
Y no es que lo diga yo…
Que cuando naci me cantaba
al sonido del fallero
y musitaba las tracas….

Fue  la fallera del alma
en aquellos años 40
en la falla del Pilar
y recuerdo con emoción
la firme promesa al cielo
de dar vida a una fallera
para que naciera yo….

Mi madre…. Luz de mi alma
me inculcó esa pasión
ese arte y ilusíon
que destilan nuestras fallas

Contaba llena de pena
Que su sueño era vestirse
Co n un traje de grandes flores
y el fondo en grana y oro
símbolo de la pasión….

Contaba que hacia teatro
debuto en el “Micalet”
y durante el año vendía rifas
para cuando llegara marzo
irse a  “Casa Pinazo”
y alquilarse un vestido
para las fallas del  barrio…

Aquellos tiempos…eran magia
No todas tenían traje
Y mi madre colaboraba
Poniendo todo su talante
Para la falla del Pilar
Teatro solera y arte….

Pero ..llegaba el momento
De vestirse y desfilar
y el traje quedaba en la silla
sus tíos no le dejaban
salir y desfilar con la falla

Recuerdo con tanta tristeza
cuantas veces nos decía
que se mezclaba entre las falleras
y con disimulo y emoción
rozaba el tacto de los trajes
como seda en su corazón…

No consiguió desfilar
hasta los años 70,,,,
cuando junto a mi hermana
y del brazo de mi padre
la fallera más guapa del mundo
inició su pasacalle….

Y la virgen al verla entrar…
se ilumino  su sonrisa…
nunca es tarde si hay amor
hay ilusión y esperanza
 y aquella ofrenda sintió
la más profunda emoción
guardada desde muy niña
dentro de su corazón…

¡Que guapa esta la fallera,
que bien le sienta la banda
ya se escucha el pasodoble
cuando entra por la plaza !…

Toda la vida esperando
llevar su ramo a la ofrenda
y desde ese dia juro…
desfilar mientras pudiera…

Y el cielo se lo concedió…
hoy desfila la más bella
alma fallera de toda Valencia..
hoy… entre las nubes del cielo
hay un manto de jazmín
que adorna el firmamento fallero
donde desfila preciosa…
la fallera mas feliz…
 es un angel y es mi madre

EMILIA GIL ABRIL

¡¡LA MAS GUAPA VALENCIANA
 LA MAS DULCE Y MAS FELIZ!!Autora Azalea Emy Vallés Gil© Cendresfocifesta2017